Gegarandeerd uit de natuur

Wat is echt wild?

Echt wild is een keurmerk
voor groothandels, poeliers, restaurants en winkels
die werken met wild uit de vrije natuur

Echt Wild komt van wilde dieren die in vrijheid hebben geleefd en zelf hun eten hebben gezocht.

Echt Wild is geschoten door gediplomeerde jagers en geborgd door gekwalificeerde personen.

Echt Wild bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Echt Wild scoort maximaal op dierenwelzijn en heeft minimale ecologische impact.

Echt Wild is de zekerheid van heerlijk eten met een eerlijke herkomst

Puur Natuur

Echt Wild is vlees dat afkomstig is van dieren die in de vrije natuur geleefd hebben, zelf hun voedsel hebben vergaard en geen medicijnen toegediend hebben gekregen. Echt Wild is geschoten door gediplomeerde jagers en geborgd door gekwalificeerde personen.

DUURZAAM DIERVRIENDELIJK

Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu naar het effect van 12 vleessoorten op milieu- en dierenwelzijn blijkt dat echt wild, geschoten door jagers in het kader van wildbeheer, op alle aspecten van milieu- en diervriendelijkheid het hoogst scoort.

DUURZAAM DIERVRIENDELIJK

Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu naar het effect van 12 vleessoorten op milieu- en dierenwelzijn blijkt dat echt wild, geschoten door jagers in het kader van wildbeheer, op alle aspecten van milieu- en diervriendelijkheid het hoogst scoort.

Echt Wild helpt consumenten om een goede keuze te maken

Waar vind ik echt wild?

Echt wild wordt op steeds meer plaatsen in Nederland aangeboden! Je vindt alle deelnemers in het register en op de kaart.

Zoek een bedrijf
dat werkt met echt wild

Kijk op de kaart of
zoek in het register

Vind een locatie

Veelgestelde vragen [FAQ]

Waarom een Keurmerk Echt Wild?

De Stichting Keurmerk Echt Wild wil aansluiten bij de behoefte bij publiek en keten om wild uit de vrije natuur te kunnen onderscheiden van gekweekt wild en tam gevogelte. Uit onderzoek van marketingbureau Zest (2019) kwam naar voren dat 74% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat wild uit de vrije natuur herkenbaar is door bijvoorbeeld een keurmerk.

Wat is de doelstelling van het Keurmerk Echt Wild?

De doelstelling van Stichting Keurmerk Echt Wild is het vergroten van het bewustzijn van de consument over de herkomst en waarde van echt wild. De Stichting doet dit door vlees dat afkomstig is van dieren uit de vrije natuur herkenbaar te maken voor de consument door middel van het keurmerk.

Wie mag het keurmerk gebruiken?

Groothandels, poeliers, restaurants en winkels die werken met wild uit de vrije natuur kunnen het keurmerk voeren. Ook producenten van wildproducten kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk. Individuele jagers kunnen het keurmerk niet gebruiken.

Hoe werkt het Keurmerk Echt Wild?

De Stichting toetst of de aanvrager in aanmerking komt voor het keurmerk. De wildsoorten en producten die de aanvrager onder het keurmerk op de markt wil brengen worden vastgelegd in een bijlage van de licentieovereenkomst. Na ondertekening van de licentieovereenkomst en betaling van de licentiekosten mag de aanvrager het keurmerk voeren op de producten die vastgelegd zijn in de overeenkomst.

Hoe is de controle op het keurmerk geregeld?

Met groothandels, poeliers, producenten en winkels wordt afgesproken op welke wildsoorten en producten zij het keurmerk mogen voeren. Voor restaurants die het keurmerk willen voeren geldt dat zij uitsluitend echt wild op de kaart mogen zetten. De Stichting Keurmerk Echt Wild zal steekproefsgewijs controles uitvoeren, en bij vermoedens van onjuist gebruik van het keurmerk een controle laten uitvoeren door een externe controleur.

Wat is echt wild?

Echt wild is vlees dat afkomstig is van dieren die in de vrije natuur geleefd hebben, zelf hun voedsel hebben vergaard en geen medicijnen toegediend hebben gekregen. Echt wild is geschoten door gediplomeerde jagers en geborgd door gekwalificeerde personen.

Is wild uit een gesloten (omrasterd) gebied ook echt wild?

Het Keurmerk Echt Wild volgt de definitie van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waar het gaat om edelherten, damherten en wilde zwijnen uit gesloten (omrasterde) gebieden. Als deze dieren eenzelfde vrijheid hebben gehad als vrij wild, en niet primair worden gehouden voor de vleesproductie, dan is er sprake van echt wild. Dit is een duidelijk onderscheid ten opzichte van gekweekt en tam wild.

Hoe zit het met de herkomst van echt wild?

Wildbraad vormt een onderdeel van de voedselketen en moet daarom net als alle andere levensmiddelen voldoen aan Verordening (EG) nr. 178/2002 waarin regels staan met betrekking tot voedselveiligheid en de traceerbaarheid van begin- tot eindproduct. Deze verordening bepaalt o.a. dat de verkoper moet bijhouden aan wie het wild is verkocht, en de koper moet bijhouden van wie het wild is gekocht. Deze administratie moet 3 jaar bewaard worden.

Welke regels zijn er voor het op de markt brengen van wild?

Verordening (EG) nr. 853/2004 bevat specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Hierin zijn de belangrijkste regels voor de jager opgenomen, zoals een verplicht eerste onderzoek van het wild door een gekwalificeerde persoon. Alle wild dat in de handel wordt gebracht moet voorzien zijn van een “verklaring eerste onderzoek”.

Wat is een Gekwalificeerde Persoon (GP)?

De Gekwalificeerde Persoon (GP) is een persoon die de opleiding tot gekwalificeerde persoon met succes heeft afgerond. Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen moet de cursist geslaagd zijn voor het jachtexamen. De GP moet “normaal van abnormaal kunnen onderscheiden in het kader van de volksgezondheid” en moet bij een wild zwijn een monster ten behoeve van trichineonderzoek kunnen nemen.

Wat is een “Verklaring van eerste onderzoek”?

Het is een uniek genummerd document dat altijd bij de levering van wild moet worden meegeleverd. De verklaring toont aan dat er een eerste beoordeling door de jager en een eerste onderzoek door een gekwalificeerd persoon heeft plaats gevonden. Door het gebruik van de “Verklaring eerste onderzoek” is het wild altijd traceerbaar tot aan de bron.

Wat staat er vermeld op een “Verklaring eerste onderzoek”?

De jager noteert waar en wanneer het wild geschoten is en om welke diersoorten het gaat. Daarbij geeft hij aan of hij wel of geen bijzonderheden heeft geconstateerd en zet zijn handtekening. Vervolgens onderzoekt de GP het wild op abnormaliteiten in het kader van de volksgezondheid. Hij noteert zijn bevindingen op deel 2, waarna hij deze ondertekent. Indien de GP geen abnormaliteiten vaststelt kan het wild verhandeld worden.

In het geval van grofwild wordt het karkas ook voorzien van een uniek wildmerk dat door de provincie is toegekend aan de jager. Het nummer van het wildmerk wordt weer vermeld op de verklaring eerste onderzoek.

Hoe zit het met de voedselveiligheid van echt wild?

De NVWA controleert tijdens inspecties bij vervoerders, poeliersbedrijven, restaurants en EG-erkende wildverwerkingsbedrijven of zij hygiënisch werken. Ook kijken zij of de herkomst van het wild traceerbaar is. Bij wildverwerkingsbedrijven keurt de NVWA bovendien het vlees. Kijk voor meer informatie op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/wild.

Wat is het verdienmodel van het Keurmerk Echt Wild?

Licentiehouders betalen jaarlijks een bedrag voor het gebruik van het keurmerk. Van die opbrengst betaalt de Stichting haar onkosten. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Van wie is Echt Wild?

De Stichting Keurmerk Echt Wild is rechthebbende op het keurmerk met bijbehorend beeldmerk genaamd “Echt Wild”.

Meer informatie:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit: www.nvwa.nl
Stichting Jachtopleidingen Nederland: www.jachtopleiding.com
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: www.jagersvereniging.nl

Contact

Geïnteresseerd om mee te doen met Echt wild ,
of heb je een vraag voor ons?

    Ik ben een: